Liên hệ
Thông tin liên hệ

Địa chỉ trụ sở:
Thôn yên Lũng, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức , Hà Nội

Email: contact@impexvietnam.com
Điện thoại: 0243 202 9999 

Website: www.impexvietnam.com